3 lỗi đăng nhập WordPress thường gặp và cách khắc phục

Lỗi màn hình trắng

Một trong những lỗi thường xảy ra khi bạn truy cập vào trang quản trị wp-admin là tình trạng màn hình trắng và không có bất kỳ dòng chữ hay thông báo gì. Nguyên nhân có thể do xung đột plugin, theme hay vấn đề từ máy chủ hosting.

 

lỗi đăng nhập wordpress

Để khắc phục lỗi đăng nhập WordPress này, đầu tiên bạn hãy thử sử dụng FTP để vô hiệu hóa tất cả các plugin và chuyển giao diện về mặc định sau đó kiểm tra lại. Nếu bạn đăng nhập được thì hãy lần lượt kích hoạt lại từng plugin một cho đến khi tìm ra plugin gây lỗi. Nếu lỗi không phải do plugin thì sẽ do theme bạn đã dùng, hãy sử dụng theme khác để thay thế.

Trường hợp lỗi không phải do plugin hay theme, bạn có thể thử tăng bộ nhớ bằng cách:

1, Mở tập tin wp-config.php và thêm đoạn mã sau vào:

define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’96M’);

2, Mở tập tin php.ini và thêm đoạn mã sau vào:

memory_limit = 64M;

3, Mở tập tin .htaccess và thêm đoạn mã sau vào:

php_value memory_limit 64M;

Nguyên nhân gây lỗi cũng có thể do thừa khoảng trắng trong tập tin functions.php. Để khắc phục bạn hãy thêm lệnh này vào tập tin .htaccess:

php_flag output_buffering on

Đoạn mã này sẽ tự động loại bỏ các khoảng trắng trong các tập tin php và giúp trang WordPress của bạn bình thường trở lại.

Nếu các cách trên không khắc phục được lỗi đăng nhập WordPress này, bạn hãy thêm mã sau vào tập tin wp-config.php để bật chế độ sửa lỗi của WordPress.

error_reporting(E_ALL); ini_set(‘display_errors’, 1);

define( ‘WP_DEBUG’, true);

Với lệnh này, WordPress sẽ có tự động khắc phục lỗi hoặc thông báo nguyên nhân gây lỗi cho bạn trên màn hình, dựa vào đó bạn có thể tự tìm cách sửa chữa lỗi.

Lỗi “session timeout”

lỗi đăng nhập wordpress

Trường hợp không đăng nhập được vào WordPress và thấy có thông báo “session timeout” trên màn hình, bạn có thể thử khắc khục bằng cách chèn đoạn code sau vào tập tin wp-config.php:

define(‘WP_HOME’,’http://www.example.com’);

define(‘WP_SITEURL’,’http://www.example.com’);

Cách tốt nhất là bạn hãy tải tập tin wp-config.php về rồi mới sửa. Đừng quên thay tên miền trang web của bạn vào “http://www.example.com” trước khi lưu tập tin lại.

Lỗi “Fatal error undefined function is_network_admin()”

Một số bạn sau khi tự động nâng cấp thì không đăng nhập được WordPress admin và chỉ thấy thông báo “Fatal error undefined function is_network_admin()”. Lỗi này chứng tỏ việc cập nhật WordPress đã thất bại. Lúc này, bạn cần phải tải phiên bản WordPress mới nhất về và tự cập nhật lại bằng tay để khắc phục vấn đề.

Share this post:

Recent Posts