Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phấm chung cư Smart city

Chất lượng sản phẩm các căn hộ chung cư vinhomes tran duy hung bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nhưng ta có thể chia thành 2 nhóm yếu tố chủ yếu, Đó là nhóm yếu tố bên ngoài & nhóm yếu tố bên trong:

vinhomes-smart-city-233-nguyen-trai

1- Nhóm yếu tổ bên ngoài: như Nhu cầu của nền kinh tế khi ở bất cứ trình độ nào với mục đích sử dụng gì và chất lượng sản phẩm bao giờ cũng bị chi phối rằng buộc bởi hoàn cảnh điều kiện nhu cầu nhất định của nền kinh tế được thể hiện ở các mặt như sau:

–  Do nhu cầu của thị trường là xuất phát điểm của quá trình quản lý chất lượng. Trước khi tiến hành thiết kế, sản xuất sản phấm, cần phải tiến hành nghiêm túc, thận trọng công tác điều tra nghiên cứu nhu cầu thị trường và phân tích môi trường kinh tế – xã hội, nắm bắt chính xác các yêu cầu chất lượng cụ thể của khách hàng hoặc những thói quen tiêu dung phong tục tập quán và văn hóa lối sống cũng như khả năng thanh toán của khách hàng,… đế có đối sách đúng đắn.

– Trình độ kinh tế, trình độ sản xuất: đảm bảo chất lượng luôn là vấn đề nội tại của bản thân đến nền sản xuất xã hội nhưng việc nâng cao chất lượng không thể vượt ra ngoài khả năng cho phép của nền kinh tế.

– Chính sách kinh tế như hướng đầu tư hay hướng phát triển loại sản phẩm nào đó cũng như mức thỏa mãn các loại nhu cầu được thế hiện trong các chính sách kinh tế có tầm quan trọng đặc biệt ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm.

2- Sự phát triến của khoa học, kỹ thuật: Trong thời đại ngày nay trình độ chất lượng của bất cứ sản phấm nào cũng gắn liền và bị chi phối bởi sự phát triến của khoa học – kỹ thuật đặc biệt là sự ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Hướng chính của khi áp dụng các kỹ thuật tiến bộ hiện nay là:

+ Sáng tạo ra vật liệu mới hay vật liệu thay thế.

+ Cải tiến hay đối mới công nghệ.

+ Cải tiến sản cũ và chế thử sản phấm mới.

3 – Hiệu lực của cơ chế quản lý dự án smart city:

Có thể nói rằng khả năng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm của mỗi tố chức phụ thuộc rất nhiều vào các cơ chế quản lý của mỗi nước ta.

Hiệu lực cơ chế quản lý nhà nước là đòn bẩy quan trọng trong việc quản lý chất lượng sản phẩm luôn phải đảm bảo cho sự phát triển ổn định của sản xuất cũng như đảm bảo uy tín và quyền lợi của nhà sản xuất & người tiêu dung.

Mặt khác thì nó còn góp phần tạo tính tự chủ độc lập sáng tạo trong cải tiến chất lượng sản phẩm của các tố chức, hình thành môi trường thuận lợi cho việc huy động các nguồn lực các công nghệ mới tiếp thu ứng dụng những phương pháp quản lý chất lượng hiện đại áp dụng vào dự án vinhomes garden city này.

 

Share this post:

Related Posts