Vai trò của chi phí đối với quảng cáo truyền hình

Đối với người chủ quảng cáo khi thiết lập một chi phí dùng vào việc quảng cáo trên truyền hình nhất thiết phải nghĩ đến thực tại vừa vừa phải nghĩ đến tương lai. Khi thiết định ngân sách một cách tùy tiện dựa vào trực giác hay tùy theo tình hình tài chính của người chủ quảng cáo. Thì đây chính là phương thức ấn định ngân sách một cách máy móc theo độ bách phân doanh số hay theo lợi nhuận đã thu được trong quá khứ hoặc là dự trù sẽ thu được từ các hoạt động thương mại trong tương lai.

duan1408562003.quang-cao-truyen-hinh

Với phương thức này được biến tấu theo một vài các biến số khác như là sự nhiệt tình của các cá nhân hay chủ doanh nghiệp khi đánh giá các hoạt động quảng cáo truyền hình cũng như tình hình của môi trường kinh doanh hay số chi tiêu cho phim quảng cáo của các thủ cạnh tranh. Với việc tính toán chi phí để chi dùng vào các hoạt động quảng cáo thường được đưa vào các phương pháp như thiết lập chi phí theo tỷ lệ doanh thu; căn cứ vào chi phí của đối thủ cạnh tranh; chi ngân sách căn cứ theo thành quả của mục tiêu truyền thông và sử dụng hương pháp chi phí dựa trên khả năng trang trải.

Các biến số để thiết lập ngân sách chi cho quảng cáo vốn rất đa dạng. Ví dụ như lương bổng thường tăng lên theo nhịp với doanh số nên thiết lập ngân sách quảng cáo cho tương lai theo nhịp tăng giảm của tiền lương trả cho các nhân viên trong khoảng vài năm trở lại là phương thức thường được sử dụng nhiều nhất. Nguồn lợi nhuận thu được trong một năm cũng là cơ sở để ấn định chi phí phải chi vào quảng cáo cho năm tiếp theo. Thế nhưng cách tính toán như vậy chưa hẳn đã thỏa đáng vì nhiều khi với nhịp phát triển của một món hàng hay doanh nghiệp đòi hỏi phải tăng chi để chiếm thêm thị phần trên thị trường. Điểm này là rất tế nhị trong mối tương quan giữa người quản lý doanh nghiệp và cổ đông. Cổ đông ở đây thường chỉ nghĩ đến những cái lợi trước mắt là những khoản chia lãi của cổ phần mà không nghĩ cho những cái được về lâu dài.

Ngân sách dự chi cho quảng cáo truyền hình cũng có thể tính theo tỉ suất của kinh phí làm quảng cáo đối với tổng chi phí bán hàng. Với cách tính này có một lợi điểm là sau 1 thời gian theo dõi kinh phí quảng cáo biến động trong toàn bộ kinh phí sử dụng vào bán hàng của doanh nghiệp có thể kết luận được có nên tăng hoặc giảm chi chi phí cho quảng cáo hay không.

Trong một loại thiết định ngân sách một cách cơ giới còn có phương pháp thiết định ngân sách quảng cáo theo ước tính là dựa trên con số chi nhánh số cửa hàng hay những chỉ tiêu kinh tế dự phòng của ngành nghề hoặc thị trường,…  và thời điểm trong vòng đời của một sản phẩm từ lúc nó mới ra lò cần phải chi tiêu nhiều vào các hoạt động quảng cáo nhất là trên sóng truyền hình, sau đó thì có thể giảm chi phí quảng cáo truyền hình khi nó đã có vị trí trong tâm trí người tiêu dùng.

Share this post:

Related Posts